فن کویل اتمسفر 13 محصول وجود دارد

نمایش 1 - 13 از 13 آیتم
 • تومان 1,050,000
  ( 0 نظر )

  فن کوئل زمینی بالازن و روبرو زن و سقفی اتمسفر 200 کیفیت فوق العاده طراحی زیبا مناسب با هر نوع معماری قدرت گرمایش و سرمایش بالا و یکنواخت قابلیت نصب ترموستات برای برنامه ریزی و کنترل دستگاه قاب بدنه تمام فلزی و مقاوم  شاسی و اسکلت اصلی از ورق کالوانیزه  قابلیت مکش از جلو بمنظور جلوگیری از ورود گردوخاک فیلتر پارچه ای با سهولت شستشو و تمیز کاری قابلیت چپ و...

  تومان 1,050,000
  موجود است
 • تومان 1,280,000
  ( 0 نظر )

  فن کوئل زمینی بالازن و روبرو زن و سقفی اتمسفر 300 کیفیت فوق العاده طراحی زیبا مناسب با هر نوع معماری قدرت گرمایش و سرمایش بالا و یکنواخت قابلیت نصب ترموستات برای برنامه ریزی و کنترل دستگاه قاب بدنه تمام فلزی و مقاوم  شاسی و اسکلت اصلی از ورق کالوانیزه  قابلیت مکش از جلو بمنظور جلوگیری از ورود گردوخاک فیلتر پارچه ای با سهولت شستشو و تمیز کاری قابلیت چپ و...

  تومان 1,280,000
  موجود است
 • تومان 1,415,000
  ( 0 نظر )

  فن کوئل زمینی بالازن و روبرو زن و سقفی اتمسفر 400 کیفیت فوق العاده طراحی زیبا مناسب با هر نوع معماری قدرت گرمایش و سرمایش بالا و یکنواخت قابلیت نصب ترموستات برای برنامه ریزی و کنترل دستگاه قاب بدنه تمام فلزی و مقاوم  شاسی و اسکلت اصلی از ورق کالوانیزه  قابلیت مکش از جلو بمنظور جلوگیری از ورود گردوخاک فیلتر پارچه ای با سهولت شستشو و تمیز کاری قابلیت چپ و...

  تومان 1,415,000
  موجود است
 • تومان 1,550,000
  ( 0 نظر )

  فن کوئل زمینی بالازن و روبرو زن و سقفی اتمسفر 600 کیفیت فوق العاده طراحی زیبا مناسب با هر نوع معماری قدرت گرمایش و سرمایش بالا و یکنواخت قابلیت نصب ترموستات برای برنامه ریزی و کنترل دستگاه قاب بدنه تمام فلزی و مقاوم  شاسی و اسکلت اصلی از ورق کالوانیزه  قابلیت مکش از جلو بمنظور جلوگیری از ورود گردوخاک فیلتر پارچه ای با سهولت شستشو و تمیز کاری قابلیت چپ و...

  تومان 1,550,000
  موجود است
 • تومان 2,060,000
  ( 0 نظر )

  فن کوئل زمینی بالازن و روبرو زن و سقفی اتمسفر 800 کیفیت فوق العاده طراحی زیبا مناسب با هر نوع معماری قدرت گرمایش و سرمایش بالا و یکنواخت قابلیت نصب ترموستات برای برنامه ریزی و کنترل دستگاه قاب بدنه تمام فلزی و مقاوم  شاسی و اسکلت اصلی از ورق کالوانیزه  قابلیت مکش از جلو بمنظور جلوگیری از ورود گردوخاک فیلتر پارچه ای با سهولت شستشو و تمیز کاری قابلیت چپ و...

  تومان 2,060,000
  موجود است
 • تومان 2,450,000
  ( 0 نظر )

  فن کوئل زمینی بالازن و روبرو زن و سقفی اتمسفر 1000 کیفیت فوق العاده طراحی زیبا مناسب با هر نوع معماری قدرت گرمایش و سرمایش بالا و یکنواخت قابلیت نصب ترموستات برای برنامه ریزی و کنترل دستگاه قاب بدنه تمام فلزی و مقاوم  شاسی و اسکلت اصلی از ورق کالوانیزه  قابلیت مکش از جلو بمنظور جلوگیری از ورود گردوخاک فیلتر پارچه ای با سهولت شستشو و تمیز کاری قابلیت چپ و...

  تومان 2,450,000
  موجود است
 • تومان 895,500
  ( 0 نظر )

  فن کوئل بدون کابین سقفی اتمسفر 200 کیفیت فوق العاده طراحی زیبا مناسب با هر نوع معماری قدرت گرمایش و سرمایش بالا و یکنواخت قابلیت نصب ترموستات برای برنامه ریزی و کنترل دستگاه قاب بدنه تمام فلزی و مقاوم  شاسی و اسکلت اصلی از ورق کالوانیزه  قابلیت مکش از جلو بمنظور جلوگیری از ورود گردوخاک فیلتر پارچه ای با سهولت شستشو و تمیز کاری قابلیت چپ و راست کردن فن...

  تومان 895,500
  موجود است
 • تومان 959,500
  ( 0 نظر )

  فن کوئل بدون کابین سقفی اتمسفر 300 کیفیت فوق العاده طراحی زیبا مناسب با هر نوع معماری قدرت گرمایش و سرمایش بالا و یکنواخت قابلیت نصب ترموستات برای برنامه ریزی و کنترل دستگاه قاب بدنه تمام فلزی و مقاوم  شاسی و اسکلت اصلی از ورق کالوانیزه  قابلیت مکش از جلو بمنظور جلوگیری از ورود گردوخاک فیلتر پارچه ای با سهولت شستشو و تمیز کاری قابلیت چپ و راست کردن فن...

  تومان 959,500
  موجود است
 • تومان 1,086,000
  ( 0 نظر )

  فن کوئل بدون کابین سقفی اتمسفر 400 کیفیت فوق العاده طراحی زیبا مناسب با هر نوع معماری قدرت گرمایش و سرمایش بالا و یکنواخت قابلیت نصب ترموستات برای برنامه ریزی و کنترل دستگاه قاب بدنه تمام فلزی و مقاوم  شاسی و اسکلت اصلی از ورق کالوانیزه  قابلیت مکش از جلو بمنظور جلوگیری از ورود گردوخاک فیلتر پارچه ای با سهولت شستشو و تمیز کاری قابلیت چپ و راست کردن فن...

  تومان 1,086,000
  موجود است
 • تومان 1,202,500
  ( 0 نظر )

  فن کوئل بدون کابین سقفی اتمسفر 600 کیفیت فوق العاده طراحی زیبا مناسب با هر نوع معماری قدرت گرمایش و سرمایش بالا و یکنواخت قابلیت نصب ترموستات برای برنامه ریزی و کنترل دستگاه قاب بدنه تمام فلزی و مقاوم  شاسی و اسکلت اصلی از ورق کالوانیزه  قابلیت مکش از جلو بمنظور جلوگیری از ورود گردوخاک فیلتر پارچه ای با سهولت شستشو و تمیز کاری قابلیت چپ و راست کردن فن...

  تومان 1,202,500
  موجود است
 • تومان 1,650,000
  ( 0 نظر )

  فن کوئل بدون کابین سقفی اتمسفر 800 کیفیت فوق العاده طراحی زیبا مناسب با هر نوع معماری قدرت گرمایش و سرمایش بالا و یکنواخت قابلیت نصب ترموستات برای برنامه ریزی و کنترل دستگاه قاب بدنه تمام فلزی و مقاوم  شاسی و اسکلت اصلی از ورق کالوانیزه  قابلیت مکش از جلو بمنظور جلوگیری از ورود گردوخاک فیلتر پارچه ای با سهولت شستشو و تمیز کاری قابلیت چپ و راست کردن فن...

  تومان 1,650,000
  موجود است
 • تومان 1,885,000
  ( 0 نظر )

  فن کوئل بدون کابین سقفی اتمسفر 1000 کیفیت فوق العاده طراحی زیبا مناسب با هر نوع معماری قدرت گرمایش و سرمایش بالا و یکنواخت قابلیت نصب ترموستات برای برنامه ریزی و کنترل دستگاه قاب بدنه تمام فلزی و مقاوم  شاسی و اسکلت اصلی از ورق کالوانیزه  قابلیت مکش از جلو بمنظور جلوگیری از ورود گردوخاک فیلتر پارچه ای با سهولت شستشو و تمیز کاری قابلیت چپ و راست کردن فن...

  تومان 1,885,000
  موجود است
 • تومان 2,350,000
  ( 0 نظر )

  فن کوئل زمینی بالازن و روبرو زن و سقفی اتمسفر 1200 کیفیت فوق العاده طراحی زیبا مناسب با هر نوع معماری قدرت گرمایش و سرمایش بالا و یکنواخت قابلیت نصب ترموستات برای برنامه ریزی و کنترل دستگاه قاب بدنه تمام فلزی و مقاوم  شاسی و اسکلت اصلی از ورق کالوانیزه  قابلیت مکش از جلو بمنظور جلوگیری از ورود گردوخاک فیلتر پارچه ای با سهولت شستشو و تمیز کاری قابلیت چپ و...

  تومان 2,350,000
  موجود است
نمایش 1 - 13 از 13 آیتم

محصولات جدید

» محصول جدیدی وجود ندارد