داکت اسپلیت گرین 11 محصول وجود دارد

نمایش 1 - 11 از 11 آیتم
 • تومان 4,847,000
  ( 0 نظر )

  داکت اسپلیت گرین 18000 سرد و گرم با قابلیت تغییر و تنظیم دریچه هوا برای مکش داری فیلتر برای افزایش کیفیت هوا نصب و راه اندازی آسان فیلتر قابل تعویض پرتاب باد بسیار پر قدرت دارای فن سانتریفیوژ پلاستیکی در یونیت د اخلی عمر مفید بالای کمپرسور   سطح صدای بسیار پائین

  تومان 4,847,000
  موجود است
 • تومان 5,717,000
  ( 0 نظر )

  داکت اسپلیت گرین 24000 سرد و گرم با قابلیت تغییر و تنظیم دریچه هوا برای مکش داری فیلتر برای افزایش کیفیت هوا نصب و راه اندازی آسان فیلتر قابل تعویض پرتاب باد بسیار پر قدرت دارای فن سانتریفیوژ پلاستیکی در یونیت د اخلی عمر مفید بالای کمپرسور   سطح صدای بسیار پائین

  تومان 5,717,000
  موجود است
 • تومان 7,333,000
  ( 0 نظر )

  داکت اسپلیت گرین 30000 سرد و گرم با قابلیت تغییر و تنظیم دریچه هوا برای مکش داری فیلتر برای افزایش کیفیت هوا نصب و راه اندازی آسان فیلتر قابل تعویض پرتاب باد بسیار پر قدرت دارای فن سانتریفیوژ پلاستیکی در یونیت د اخلی عمر مفید بالای کمپرسور   سطح صدای بسیار پائین

  تومان 7,333,000
  موجود است
 • تومان 7,706,000
  ( 0 نظر )

  داکت اسپلیت گرین 36000 سرد و گرم با قابلیت تغییر و تنظیم دریچه هوا برای مکش داری فیلتر برای افزایش کیفیت هوا نصب و راه اندازی آسان فیلتر قابل تعویض پرتاب باد بسیار پر قدرت دارای فن سانتریفیوژ پلاستیکی در یونیت د اخلی عمر مفید بالای کمپرسور   سطح صدای بسیار پائین

  تومان 7,706,000
  موجود است
 • تومان 11,808,500
  ( 0 نظر )

  داکت اسپلیت گرین 60000 سرد و گرم با قابلیت تغییر و تنظیم دریچه هوا برای مکش داری فیلتر برای افزایش کیفیت هوا نصب و راه اندازی آسان فیلتر قابل تعویض پرتاب باد بسیار پر قدرت دارای فن سانتریفیوژ پلاستیکی در یونیت د اخلی عمر مفید بالای کمپرسور   سطح صدای بسیار پائین

  تومان 11,808,500
  موجود است
 • تومان 5,966,400
  ( 0 نظر )

  داکت اسپلیت گرین 18000  اینورتر با قابلیت تغییر و تنظیم دریچه هوا برای مکش بسیار کم مصرف و اینورتر داری فیلتر برای افزایش کیفیت هوا نصب و راه اندازی آسان فیلتر قابل تعویض پرتاب باد بسیار پر قدرت دارای فن سانتریفیوژ پلاستیکی در یونیت د اخلی عمر مفید بالای کمپرسور   سطح صدای بسیار پائین

  تومان 5,966,400
  موجود است
 • تومان 10,565,500
  ( 0 نظر )

  داکت اسپلیت گرین 48000 سرد و گرم با قابلیت تغییر و تنظیم دریچه هوا برای مکش داری فیلتر برای افزایش کیفیت هوا نصب و راه اندازی آسان فیلتر قابل تعویض پرتاب باد بسیار پر قدرت دارای فن سانتریفیوژ پلاستیکی در یونیت د اخلی عمر مفید بالای کمپرسور   سطح صدای بسیار پائین

  تومان 10,565,500
  موجود است
 • تومان 7,085,000
  ( 0 نظر )

  داکت اسپلیت گرین 24000  اینورتر با قابلیت تغییر و تنظیم دریچه هوا برای مکش بسیار کم مصرف و اینورتر داری فیلتر برای افزایش کیفیت هوا نصب و راه اندازی آسان فیلتر قابل تعویض پرتاب باد بسیار پر قدرت دارای فن سانتریفیوژ پلاستیکی در یونیت د اخلی عمر مفید بالای کمپرسور   سطح صدای بسیار پائین

  تومان 7,085,000
  موجود است
 • تومان 8,203,000
  ( 0 نظر )

  داکت اسپلیت گرین 30000  اینورتر با قابلیت تغییر و تنظیم دریچه هوا برای مکش بسیار کم مصرف و اینورتر داری فیلتر برای افزایش کیفیت هوا نصب و راه اندازی آسان فیلتر قابل تعویض پرتاب باد بسیار پر قدرت دارای فن سانتریفیوژ پلاستیکی در یونیت د اخلی عمر مفید بالای کمپرسور   سطح صدای بسیار پائین

  تومان 8,203,000
  موجود است
 • تومان 9,446,000
  ( 0 نظر )

  داکت اسپلیت گرین 36000  اینورتر با قابلیت تغییر و تنظیم دریچه هوا برای مکش بسیار کم مصرف و اینورتر داری فیلتر برای افزایش کیفیت هوا نصب و راه اندازی آسان فیلتر قابل تعویض پرتاب باد بسیار پر قدرت دارای فن سانتریفیوژ پلاستیکی در یونیت د اخلی عمر مفید بالای کمپرسور   سطح صدای بسیار پائین

  تومان 9,446,000
  موجود است
 • تومان 13,673,000
  ( 0 نظر )

  داکت اسپلیت گرین 48000  اینورتر با قابلیت تغییر و تنظیم دریچه هوا برای مکش بسیار کم مصرف و اینورتر داری فیلتر برای افزایش کیفیت هوا نصب و راه اندازی آسان فیلتر قابل تعویض پرتاب باد بسیار پر قدرت دارای فن سانتریفیوژ پلاستیکی در یونیت د اخلی عمر مفید بالای کمپرسور   سطح صدای بسیار پائین

  تومان 13,673,000
  موجود است
نمایش 1 - 11 از 11 آیتم

محصولات جدید

» محصول جدیدی وجود ندارد