کولر گازی و اسپلیت تک الکتریک 22 محصول وجود دارد

در صفحه
نمایش 1 - 16 از 22 آیتم
 • تومان 2,033,000
  ( 0 نظر )

  اسپلیت دیواری سرد و گرم 9000 کامفورت تولید ملی دارای کمپرسور اینورتر با گاز R410 و بسیار کم مصرف اتصال به اینترنت کاملا بی صدا  قابلیت شروع مجدد خودکار دارای فیلتر قابل شستشو 5 سال ضمانت کمپرسور 2 سال ضمانت قطعات شرکت تک الکتریک

  تومان 2,033,000
  موجود است
 • تومان 2,308,500
  ( 0 نظر )

  اسپلیت دیواری سرد و گرم 12000 کامفورت تولید ملی دارای کمپرسور اینورتر با گاز R410 و بسیار کم مصرف اتصال به اینترنت کاملا بی صدا  قابلیت شروع مجدد خودکار دارای فیلتر قابل شستشو 5 سال ضمانت کمپرسور 2 سال ضمانت قطعات شرکت تک الکتریک

  تومان 2,308,500
  موجود است
 • تومان 2,992,000
  ( 0 نظر )

  اسپلیت دیواری سرد و گرم 12000 کامفورت تولید ملی دارای کمپرسور اینورتر با گاز R410 و بسیار کم مصرف اتصال به اینترنت کاملا بی صدا  قابلیت شروع مجدد خودکار دارای فیلتر قابل شستشو 5 سال ضمانت کمپرسور 2 سال ضمانت قطعات شرکت تک الکتریک

  تومان 2,992,000
  موجود است
 • تومان 3,781,000
  ( 0 نظر )

  اسپلیت دیواری سرد و گرم 24000 کامفورت تولید ملی دارای کمپرسور اینورتر با گاز R410 و بسیار کم مصرف اتصال به اینترنت کاملا بی صدا  قابلیت شروع مجدد خودکار دارای فیلتر قابل شستشو 5 سال ضمانت کمپرسور 2 سال ضمانت قطعات شرکت تک الکتریک

  تومان 3,781,000
  موجود است
 • تومان 4,892,500
  ( 0 نظر )

  اسپلیت دیواری سرد و گرم 30000 کامفورت تولید ملی دارای کمپرسور اینورتر با گاز R410 و بسیار کم مصرف اتصال به اینترنت کاملا بی صدا  قابلیت شروع مجدد خودکار دارای فیلتر قابل شستشو 5 سال ضمانت کمپرسور 2 سال ضمانت قطعات شرکت تک الکتریک

  تومان 4,892,500
  موجود است
 • تومان 6,165,500
  ( 0 نظر )

  اسپلیت دیواری سرد و گرم 36000 کامفورت تولید ملی دارای کمپرسور اینورتر با گاز R410 و بسیار کم مصرف اتصال به اینترنت کاملا بی صدا  قابلیت شروع مجدد خودکار دارای فیلتر قابل شستشو 5 سال ضمانت کمپرسور 2 سال ضمانت قطعات شرکت تک الکتریک

  تومان 6,165,500
  موجود است
 • تومان 2,612,500
  ( 0 نظر )

  اسپلیت دیواری سرد و گرم 9000مدل سوپر تولید ملی دارای کمپرسور اینورتر با گاز R410 و بسیار کم مصرف اتصال به اینترنت کاملا بی صدا  قابلیت شروع مجدد خودکار دارای فیلتر قابل شستشو 5 سال ضمانت کمپرسور 2 سال ضمانت قطعات شرکت تک الکتریک

  تومان 2,612,500
  موجود است
 • تومان 2,992,500
  ( 0 نظر )

  اسپلیت دیواری سرد و گرم 12000مدل سوپر تولید ملی دارای کمپرسور اینورتر با گاز R410 و بسیار کم مصرف اتصال به اینترنت کاملا بی صدا  قابلیت شروع مجدد خودکار دارای فیلتر قابل شستشو 5 سال ضمانت کمپرسور 2 سال ضمانت قطعات شرکت تک الکتریک

  تومان 2,992,500
  موجود است
 • تومان 3,781,000
  ( 0 نظر )

  اسپلیت دیواری سرد و گرم 18000مدل سوپر تولید ملی دارای کمپرسور اینورتر با گاز R410 و بسیار کم مصرف اتصال به اینترنت کاملا بی صدا  قابلیت شروع مجدد خودکار دارای فیلتر قابل شستشو 5 سال ضمانت کمپرسور 2 سال ضمانت قطعات شرکت تک الکتریک

  تومان 3,781,000
  موجود است
 • تومان 4,930,500
  ( 0 نظر )

  اسپلیت دیواری سرد و گرم 24000مدل سوپر تولید ملی دارای کمپرسور اینورتر با گاز R410 و بسیار کم مصرف اتصال به اینترنت کاملا بی صدا  قابلیت شروع مجدد خودکار دارای فیلتر قابل شستشو 5 سال ضمانت کمپرسور 2 سال ضمانت قطعات شرکت تک الکتریک

  تومان 4,930,500
  موجود است
 • تومان 5,785,500
  ( 0 نظر )

  اسپلیت دیواری سرد و گرم 30000مدل سوپر تولید ملی دارای کمپرسور اینورتر با گاز R410 و بسیار کم مصرف اتصال به اینترنت کاملا بی صدا  قابلیت شروع مجدد خودکار دارای فیلتر قابل شستشو 5 سال ضمانت کمپرسور 2 سال ضمانت قطعات شرکت تک الکتریک

  تومان 5,785,500
  موجود است
 • تومان 2,194,500
  ( 0 نظر )

  اسپلیت دیواری سرد  12000 سری تروپیکال تولید ملی دارای کمپرسور اینورتر با گاز R410 و بسیار کم مصرف اتصال به اینترنت کاملا بی صدا  قابلیت شروع مجدد خودکار دارای فیلتر قابل شستشو 5 سال ضمانت کمپرسور 2 سال ضمانت قطعات شرکت تک الکتریک متناسب با آب و هوای حاره ای

  تومان 2,194,500
  موجود است
 • تومان 3,458,000
  ( 0 نظر )

  اسپلیت دیواری سرد  19000 سری تروپیکال تولید ملی دارای کمپرسور اینورتر با گاز R410 و بسیار کم مصرف اتصال به اینترنت کاملا بی صدا  قابلیت شروع مجدد خودکار دارای فیلتر قابل شستشو 5 سال ضمانت کمپرسور 2 سال ضمانت قطعات شرکت تک الکتریک متناسب با آب و هوای حاره ای

  تومان 3,458,000
  موجود است
 • تومان 4,360,500
  ( 0 نظر )

  اسپلیت دیواری سرد  24000 سری تروپیکال تولید ملی دارای کمپرسور اینورتر با گاز R410 و بسیار کم مصرف اتصال به اینترنت کاملا بی صدا  قابلیت شروع مجدد خودکار دارای فیلتر قابل شستشو 5 سال ضمانت کمپرسور 2 سال ضمانت قطعات شرکت تک الکتریک متناسب با آب و هوای حاره ای

  تومان 4,360,500
  موجود است
 • تومان 4,731,000
  ( 0 نظر )

  اسپلیت دیواری سرد  32000 سری تروپیکال تولید ملی دارای کمپرسور اینورتر با گاز R410 و بسیار کم مصرف اتصال به اینترنت کاملا بی صدا  قابلیت شروع مجدد خودکار دارای فیلتر قابل شستشو 5 سال ضمانت کمپرسور 2 سال ضمانت قطعات شرکت تک الکتریک متناسب با آب و هوای حاره ای

  تومان 4,731,000
  موجود است
 • تومان 5,054,000
  ( 0 نظر )

  اسپلیت دیواری سرد  36000 سری تروپیکال تولید ملی دارای کمپرسور اینورتر با گاز R410 و بسیار کم مصرف اتصال به اینترنت کاملا بی صدا  قابلیت شروع مجدد خودکار دارای فیلتر قابل شستشو 5 سال ضمانت کمپرسور 2 سال ضمانت قطعات شرکت تک الکتریک متناسب با آب و هوای حاره ای

  تومان 5,054,000
  موجود است
نمایش 1 - 16 از 22 آیتم

محصولات جدید

» محصول جدیدی وجود ندارد